تمرینی از دنیای باستان

یک تمرین از دنیای باستان (مدیریت محدوده در عهد باستان)

این یک تمرین از دنیای باستان برای آشنایی با مدیریت محدوده است. شما در دوران باستان به سر می برید. به تازگی پادشاه کشور جنویا شده اید. مرزهای سرزمین شما…
ادامه مطلب
مدیریت پروژه از منظر شعر

مدیریت پروژه چیست؟ مروری بر مفاهیم مدیریت پروژه در شعر و ادب فارسی

دانش مدیریت پروژه در مقایسه با سایر علوم مدیریت و سازمان، دانشی نوین تری است. در این نوشتار نشان داده می‌شود که مباحث اصلی دانش مدیریت پروژه درشعر و ادب…
ادامه مطلب
ساختار شکست کار و تمثیل فیل

هر پروژه (چه کوچک و بزرگ) به یک WBS نیاز دارد

چگونه می توان یک فیل را خورد؟!! مدیران پروژه هوشمند می دانند که نمی توان پروژه های بزرگ را برنامه ریزی، سازماندهی، مدیریت و کنترل کرد (شما بخوانید مدیران پروژه…
ادامه مطلب
فیلم پروژه پل اورسند

مدیریت محدوده پروژه پل دانمارک به سوئد

مدیریت محدوده یکی از پایه های اصلی حوزه های دانش پروژه است. اگر مدیریت یکپارچگی را مغز مدیریت پروژه بدانیم، مدیریت محدوده را می‌توان بسان قلب آن دانست. این حوزه…
ادامه مطلب
پل سوئد به دانمارک

برای مدیریت محدوده پروژه چه کار کنیم (یک تمرین واقعی)

در این تمرین شما مدیر یک پروژه‌اید که با تصمیم‌گیری‌های خود می‌توانید سرنوشت خوب یا بدی برای پروژه رقم بزنید. برای انجام موفقیت‌آمیز این تمرین تنها نیاز است که فرآیندهای…
ادامه مطلب
برنامه ریزی

وقتی از برنامه حرف می زنیم، دقیقاً در مورد چه چیزی صحبت می کنیم؟

این جملات در خصوص برنامه ریزی زیاد شنیده می شود: مشکل پروژه این بود که برنامه نداشت. چون کار بدون برنامه بود شکست خورد. همه مشکلات به خاطر این است…
ادامه مطلب

مدیریت پروژه و استاندارد PMBOK

یکی از استانداردهای معروف مدیریت پروژه راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه است که به‌اختصار با نام استاندارد PMBOK شناخته می‌شود. این استاندارد توسط موسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI) تهیه شده…
ادامه مطلب
فهرست