گنجینه مدیریت پروژه
ما بر پایه ۷ ویژگی زیر تلاش می کنیم مسیر تازه ای را در حوزه دانش مدیریت پروژه ارائه نماییم:
  • معرفی استانداردهای مدیریت پروژه از جمله استاندارد مشهور PMBOK
  • ارائه کلیپ مختلف (در حدود ۵ تا ۶ دقیقه‌ای) برای درک بهتر مفاهیم مدیریت پروژه
  • تمرین های عملی و کاربردی برای درک مفاهیم مدیریت پروژه
  • ارائه قالب ها و الگوهای مدیریت پروژه
  • معرفی پروژه های عظیم مهندسی کشور ایران و مدیران پروژه بزرگ
  • ارائه مقالات و مطالب جذاب در خصوص مدیریت پروژه و سازمان
  • ارائه نمونه سوالات آزمون PMP

و این تازه آغازی است از یک سفر …

ما دانش مدیریت پروژه را به شکلی نوین ارائه می کنیم تا:

ضمن آشنایی با دانش روز، مطالب تکراری نشنوید

خدمات ما در حوزه مدیریت پروژه

کارگاه های مدیریت پروژه

کارگاه های تعاملی و چندرسانه ای مدیریت پروژه با رویکردی متفاوت

استقرار PMBOK

استقرار استاندارد PMBOK در سازمان در راستای دستیابی به بلوغ سازمانی (OPM3)

آمادگی آزمون PMP

کارگاه های آمادگی آزمون مدرک بین المللی حرفه ای مدیریت پروژه

مستندسازی پروژه ها

مستندسازی اینترنی، تصویری و چندرسانه ای پروژه ها

مدیریت دانش

پیاده سازی اصول یادگیری در راستای دستیابی به جایگاه سازمان یادگیرنده پروژه محور

مشاوره آکادمیک

مشاوره در خصوص پایان نامه و تدوین مقالات مدیریت پروژه

فهرست