گام های مدیریت ذی نفعان پروژه + ۵ کلیپ از پروژه های واقعی

کلیپ, مدیریت ذی نفعان
question_answer0
مدیریت ذی نفعان پروژه
مدیریت ذی نفعان پروژه عبارت است از: شناسایی، برنامه‌ریزی و مدیریت تعامل با افراد اثرگذار بر پروژه یا اثرپذیر از پروژه به صورت کلی مدیریت ذی نفعان پروژه شامل چند گام اصلی است: ۱- شناسایی ذی نفعان: برای موفقیت پروژه بسیار حیاتی است که هر چه زودتر ذی‌نفعان پروژه شناسایی…

تازه‌‌ترین مطالب


تخصص‌های ما

dashboard

سامانه‌های مدیریت پروژه

راه اندازی و توسعه سامانه‌های کاربردی و داشبورد نظارتی

business

دانش مدیریت پروژه و سازمان

گستره وسیعی از مطالب کاربردی در خصوص دانش مدیریت پروژه

timelapse

برنامه ریزی و کنترل پروژه

هر آنچه برای برنامه ریزی و کنترل پروژه (به خصوص در پروژه های ساختمانی) مورد نیاز است

people

دانش مشاور

مطالب کاربردی در زمینه خدمات مشاوره بر اساس نظام فنی و اجرایی کشور

خدمات بی نظیر این مجموعه

تیم های تخصصی ما در حوزه های گوناگون آماده ارائه خدمات هستند.

خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

زمان بندی پروژه های مختلف و خدمات بدیع در حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه

مطالب کاربردی در خصوص دانش روز مدیریت پروژه

الگوها و فرم های مدیریت پروژه، جزوات آموزشی استاندارد PMBOK، فیلم های مدیریت پروژه و …

فایل های محاسباتی مشاور

محاسبات مرتبط با حوزه خدمات مشاور مانند هزینه های خدمات مشاور، خدمات نظارت، امور کارشناسی و …

آموزش های کاربردی

آموزش های عملی نرم افزارهای مدیریت پروژه (مایکروسافت پروجکت، پریماورا، اکسل و …)

فهرست