اصول ۱۲گانه و دامنه های ۸گانه PMBOK2021

آزمون شناخت اصول استاندارد PMBOK2021

این آزمون برای شناخت اصول ۱۲گانه مدیریت پروژه بر اساس راهنمای PMBOK2021 طراحی شده است. اصول پایه های مشخص کننده اجرای کار هستند. آنها راهنماهای رفتار و اقدام هستند. اصول…
ادامه مطلب

آزمون Agile سوالات مشخص

این یک آزمون Agile با شش سوال مشخص است. شامل دو مورد درگ و دراپ، ۴ مورد تک گزینه ای است. آزمون برای کاربران مشخصی تعریف شده است.
ادامه مطلب

آزمون Agile تصادفی

این یک آزمون تصادفی از پرسش های Agile است که ترکیبی از ۳ سوال ثابت و ۴ سوال تصادفی است. آزمون برای گروه کاربران متقاضی Agile تعریف شده است.
ادامه مطلب

آزمون PMP با پاسخ سریع

این یک آزمون PMP با ۶ است. در این آزمون می توان بلافاصله پس از پاسخ به یک سوال، نتیجه درست را مشاهده کرد. همچنین در پاسخ به سوالات لینک…
ادامه مطلب
فهرست