تمرین دوم مدیریت ارزش کسب‌ شده

در این تمرین به شاخص های مدیریت ارزش کسب شده در پروژه پرداخته می شود. علاوه بر محاسبات مرتبط با BAC و PV و EV و AC به شاخص های عملکردی زمان و هزینه و همچنین شاخص های مرتبط با انحراف زمان و هزینه نیز پرداخته می شود.

 

مدت زمان
نامحدود
تکرار آزمون
نامحدود
سوالات
2