آزمون پایان جلسه اول کارگاه مدیریت پروژه

این یک آزمون شبیه سازی شده PMP با ۵ سوال است. سوالات این آزمون مرتبط با بخش مقدمه، تاریخچه و شاکله استاندار PMBOK است.

مدت زمان
5 دقیقه
تکرار آزمون
1
سوالات
5