آزمون پایان جلسه دوم کارگاه مدیریت پروژه

این یک آزمون شبیه سازی شده PMP با ۶ سوال است. سوالات این آزمون مرتبط با بخش برنامه ریزی استاندار PMBOK است.

مدت زمان
6 دقیقه
تکرار آزمون
1
سوالات
6