آزمون پایان جلسه چهارم کارگاه مدیریت پروژه

این یک آزمون شبیه سازی شده PMP با ۶ سوال است. سوالات این آزمون مرتبط با دامنه های عملکردی مشخص کردن رویکرد و چرخه عمر و کار پروژه در استاندار PMBOK ویرایش ۷ است.

مدت زمان
6 دقیقه
تکرار آزمون
1
سوالات
6