آزمون پایان جلسه هشتم کارگاه مدیریت پروژه

این یک آزمون شبیه سازی شده PMP با ۵ سوال است. سوالات این آزمون مرتبط با دامنه های عملکردی اندازه گیری PMBOK ویرایش ۷ است.

مدت زمان
5 دقیقه
تکرار آزمون
1
سوالات
5