تمرین سوم مدیریت ارزش کسب‌ شده

در این تمرین نیز به شاخص های مدیریت ارزش کسب شده در پروژه پرداخته می شود. علاوه بر محاسبات مرتبط با BAC و PV و EV و AC به شاخص های عملکردی زمان و هزینه و همچنین شاخص های مرتبط با انحراف زمان و هزینه نیز توجه می شود. در انتها نیز وضعیت پروژه بر اساس این شاخص های تحلیل می گردد.

 

مدت زمان
نامحدود
تکرار آزمون
نامحدود
سوالات
3