آزمون پایان جلسه هفتم کارگاه مدیریت پروژه

این یک آزمون شبیه سازی شده PMP با ۷ سوال است. سوالات این آزمون مرتبط با دامنه های عملکردی عدم قطعیت PMBOK ویرایش ۷ است.

مدت زمان
7 دقیقه
تکرار آزمون
1
سوالات
7