گزارش تهیه‌شده نشان می‌دهد که پیش‌ازاین، گروه‌های پشتیبان محیط‌زیست برای حفظ شرایط اقلیمی، از احداث فرودگاه دانمارک در این جزیره جلوگیری نموده بودند. بنابراین نمی‌توان از این جزیره برای ارتباط پل و تونل استفاده نمود. تصمیم به ساخت یک جزیره مصنوعی می‌گیرید و پروژه به این صورت تعریف می‌شود: ۸ کیلومتر پل در سمت سوئد، ۴ کیلومتر جزیره مصنوعی بین پل و تونل،  ۴ کیلومتر تونل در سمت دانمارک.

پس از تعریف کار، کدام گزینه زیر را انتخاب می‌نمایید؟

الف: پل را به بخش‌های اصلی زیر تقسیم کرده و کار را تعریف می‌کنید:

ساخت پل و پایه‌های مرتبط برای مسیر رفت‌وبرگشت، استقرار سیستم کنترل ترافیک، طراحی و اجرای مسیر عبور قطار و راه‌اندازی تسهیلات تعمیر و نگهداری. با بررسی هرکدام از این اجزا در مورد چگونگی واگذاری آن تصمیم‌گیری می‌نمایید. برای دو بخش دیگر نیز همین کار را انجام می‌دهید.

ب: با توجه به محدوده پروژه، سه پیمانکار سازنده تخصصی پل معلق، تونل و جاده‌سازی انتخاب می‌کنید. با کسر سود و هزینه‌های بالاسری خود بودجه را بین سه پیمانکار تقسیم نموده و قراردادهای لازم را با توجه به آن منعقد می‌نمایید.

فهرست