در قراردادها با پیمانکاران کار به‌خوبی شفاف نشده است. بنابراین پیمانکار ساخت پل، موضوع استقرار تسهیلات تعمیر و نگهداری را در دامنه کاری خود نمی‌داند. در گفتگوها با این پیمانکار، پیمانکار ساخت تونل نیز اعلام می‌کند که مسئولیت حمل تونل‌های پیش‌ساخته را پذیرا نیست. شما نیز این موضوع‌ها را در پروژه ندیده بودید. همین دو موضوع هزینه‌های بسیار زیادی را به پروژه تحمیل می‌کند و پروژه با شکست مواجه می‌شود.

فهرست