• شاخص های اصلی ارزش کسب شده

  تمرین سوم مدیریت ارزش کسب‌ شده

  query_builderنامحدود
  play_arrow44
  comment0
  query_builderبهمن 29, 1400
  در این تمرین نیز به شاخص های مدیریت ارزش کسب شده در پروژه پرداخته می شود. علاوه بر محاسبات مرتبط با BAC و PV و EV و AC به شاخص های عملکردی زمان و هزینه و همچنین شاخص های مرتبط با انحراف زمان و هزینه نیز توجه می شود. در انتها نیز وضعیت پروژه بر...
 • نمودار ارزش کسب شده

  تمرین دوم مدیریت ارزش کسب‌ شده

  query_builderنامحدود
  play_arrow38
  comment0
  query_builderبهمن 29, 1400
  در این تمرین به شاخص های مدیریت ارزش کسب شده در پروژه پرداخته می شود. علاوه بر محاسبات مرتبط با BAC و PV و EV و AC به شاخص های عملکردی زمان و هزینه و همچنین شاخص های مرتبط با انحراف زمان و هزینه نیز پرداخته می شود.  
 • فرمول های اصلی ارزش کسب شده

  تمرین نخست مدیریت ارزش کسب‌ شده

  query_builderنامحدود
  play_arrow99
  comment0
  query_builderبهمن 28, 1400
  در این تمرین به مباحث پایه ای مدیریت ارزش کسب شده در پروژه پرداخته می شود. در این تمرین به صورت ساده موضوع BAC و PV و EV توضیح داده می شوند. در نهایت مشخص می شود که آیا پروژه ارزش مورد انتظار را کسب کرده یا خیر؟