تمرینی از دنیای باستان

یک تمرین از دنیای باستان (مدیریت محدوده در عهد باستان)

این یک تمرین از دنیای باستان برای آشنایی با مدیریت محدوده است. شما در دوران باستان به سر می برید. به تازگی پادشاه کشور جنویا شده اید. مرزهای سرزمین شما…
ادامه مطلب

مدیریت پروژه و استاندارد PMBOK

یکی از استانداردهای معروف مدیریت پروژه راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه است که به‌اختصار با نام استاندارد PMBOK شناخته می‌شود. این استاندارد توسط موسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI) تهیه شده…
ادامه مطلب
فهرست