در نزدیکی بخش غربی سوئد، کانال اصلی کشتی‌رانی از میان پل عبور می‌کند. این بخش بسیار کم‌عمق است بنابراین وجود یک پل بلند ضروری به نظر می‌رسد. بار دیگر مجبور به تغییر نقشه‌ها می‌شوید. با توجه به تحمیل هزینه‌های اضافی و دوباره‌کاری‌ها در همین روزهای ابتدایی پروژه، شما از پروژه اخراج می‌شوید.

فهرست