این شیوه ای است که کوروش پادشاه بزرگ هخامنشی در طول دوران حکومت خود در پیش گرفت و نام خود را به عنوان فرمانروایی کم نظیر در تاریخ جهان به یادگار گذاشت.

کوروش کبیر
تبریک! شما پروژه را تمام کردید.
این تمرین از رویدادهای واقعی در ایران باستان شبیه‌سازی شده است. توصیه می‌شود که مقاله مدیریت منابع انسانی در ایران باستان را نیز مشاهده بفرمایید.

همچنین در صورت تمایل می توانید تمرین شبیه سازی شده پل دانمارک به سوئد را نیز مشاهده بفرمایید.

فهرست