آزمون پایان جلسه ششم کارگاه مدیریت پروژه

این یک آزمون شبیه سازی شده PMP با ۷ سوال است. سوالات این آزمون مرتبط با دامنه های عملکردی ذی نفعان PMBOK ویرایش ۷ است.

مدت زمان
7 دقیقه
تکرار آزمون
1
سوالات
7