• آزمون Agile تصادفی

  query_builder7 دقیقه
  play_arrow2
  comment0
  query_builderتیر 4, 1400
  این یک آزمون تصادفی از پرسش های Agile است که ترکیبی از ۳ سوال ثابت و ۴ سوال تصادفی است. آزمون برای گروه کاربران متقاضی Agile تعریف شده است.
 • لوگوی سایت مدیریت پروژه حکیمانه

  آزمون PMP – شش سوال تصادفی از بانک آزمون

  query_builder6 دقیقه
  play_arrow9
  comment0
  query_builderاردیبهشت 24, 1400
  این یک آزمون PMP است که ۶ سوال تصادفی از بانک آزمون در آن وجود دارد. همچنین در بخش توضیحات نیز امکان اضافه کردن لینک ها نشان داده شده است. این آزمون فقط برای گروه متقاضیان آزمون PMP طراحی شده است.
 • آزمون PMP – تصادفی (چند گزینه ای و تک گزینه ای)

  query_builder7 دقیقه
  play_arrow1
  comment0
  query_builderاردیبهشت 11, 1400
  این یک آزمون PMP است که دارای ۳ سوال اصلی و ۴ سوال تصادفی که از میان گروه سوالات چند گزینه ای و تک گزینه ای انتخاب می شوند. همچنین ترتیب پاسخ ها در صورت تکرار آزمون تغییر نمی کند. آزمون برای متقاضیان PMP دسترسی دارد. نتیجه آزمون ایمیل نمی شود.