• آزمون PMP با پاسخ سریع

    query_builder6 دقیقه
    play_arrow2
    comment0
    query_builderتیر 3, 1400
    این یک آزمون PMP با ۶ است. در این آزمون می توان بلافاصله پس از پاسخ به یک سوال، نتیجه درست را مشاهده کرد. همچنین در پاسخ به سوالات لینک نیز وجود دارد.