درخواست زمان بندی ساختمان

با تکمیل فرم های زیر (هر دو فرم) و پس از بررسی یک ایمیل یا یک پیام به شماره موبایل ثبت شده، ارسال می شود که در آن هزینه تهیه برنامه زمان بندی پروژه با تخفیف ویژه (برای ساختمان های تا ۵ طبقه) اعلام می گردد.

در صورت تایید، زمان بندی مورد نظر در اسرع وقت برای شما ارسال خواهد گردید. هزینه تهیه زمان بندی پس از دریافت و اعلام رضایت از زمان بندی توسط شما دریافت خواهد گردید.

تکمیل دقیق فرم ها ما را در ارائه زمان بندی مناسب تر یاری خواهد کرد.

فهرست