1

کدام‌یک از گزینه‌های زیر ویژگی یک پروژه را بیان نمی‌کند؟

 • 1

  موقتی بودن

 • 2

  راهبردی و استراتژیک بودن

 • 3

  دارا بودن یک محصول ویژه و منحصربه‌فرد

 • 4

  رشد گام‌به‌گام