1

هنگامی‌که قرارداد با فروشنده پایان می‌یابد، نخستین نگرانی خریدار و فروشنده کدام است؟

 • 1

  آیا گزارش‌های بیشتری نیاز است.

 • 2

  آیا فروشنده کلیه مفاد قرارداد را اجرا نموده است.

 • 3

  آیا باید ذی‌نفعان را از پایان قرارداد باخبر نمود.

 • 4

  آیا تعداد درخواست‌های تغییر می‌توانست کاهش یابد.