1

چه تفاوتی میان کنترل کیفیت و تصدیق محدوده (Scope verification) وجود دارد؟

 • 1

  کنترل کیفیت در انتهای پروژه انجام می شود در حالیکه تصدیق محدوده در خلال پروژه انجام می شود.

 • 2

  کنترل کیفیت توسط مدیر پروژه انجام می شود در حالیکه تصدیق محدوده توسط مدیریت ارشد انجام می شود

 • 3

  کنترل کیفیت به معنی جستجو برای یافتن خطاهای دستاوردها می باشد در حالیکه تصدیق محدوده یعنی تعیین اینکه آیا محصول توسط ذی نفعان پذیرفته شده است یا نه!

 • 4

  کنترل کیفیت توسط مدیریت ارشد انجام می شود در حالیکه تصدیق محدوده توسط مدیر پروژه انجام می شود