1

چه هنگام به نامه‌نگاری رسمی با کارفرما نیاز است؟

 • 1

  نقصی در کار پروژه شناسایی شود.

 • 2

  کارفرما درخواستی برای انجام کاری ارائه داده است که فراتر از قرارداد است.

 • 3

  پروژه با انحراف زمان‌بندی و تغییر در مسیر بحرانی روبرو شده است.

 • 4

  هزینه پروژه از بودجه بالاتر رفته است.