1

ازآنجا که شما با مدیرعامل خود همسایه هستید، یک رابطه شخصی و دوستانه میان شما و ایشان برقرار شده است. شرکت به‌تازگی، شما را به‌عنوان مدیر یک پروژه جدید منصوب کرده که برای دستیابی به اهداف مالی شرکت در سال آینده بسیار حیاتی است. شما ممکن است با توجه به کدام نوع از منابع قدرت به این جایگاه رسیده باشید؟

 • 1

  تشویقی

 • 2

  ارجاعی

 • 3

  تخصصی

 • 4

  رسمی