1

یکی از اعضای تیم پس از ۵ سال كار در پروژه‌ها به‌عنوان عضو دفتر مديريت پروژه (PMO) منصوب شده است. يكي از كارهايي كه او قصد دارد انجام دهد معرفي نياز به ساختار شكست كار در پروژه‌هاست. برخي از مديران از اینکه كاری افزون بر وظیفه سازمانی خود انجام دهند ناراحت هستند. بهترين چيزي كه او می‌تواند به مديران بگويد تا آن‌ها به استفاده از WBS گرایش پیدا کنند چيست؟

 • 1

  به آن‌ها بگويد كه WBS تنها ابزار شناسايي ريسك است.

 • 2

  استفاده از این ابزار به آینده موکول شود.

 • 3

  به آن‌ها بگويد كه اگر پروژه به‌صورت قراردادي انجام شود حتما به WBS نياز است.

 • 4

  WBS کمک می‌کند، کار پروژه بهتر شناخته شود و از انحراف آن جلوگیری گردد.