1

تعیین سررسید ارائه محصول فناوری به بازار یا الزام دریافت تاییدیه دولتی در خصوص محیط زیست نمونه هایی از کدام مورد زیر است

 • 1

  تاریخ های تحمیل شده

 • 2

  محدودیت های آب و هوایی برای فعالیت های فضای باز

 • 3

  نقاط سرنوشت ساز پروژه

 • 4

  مشخصات محصول