1

به طور کلی، اختلافات بین ذینفعان پروژه باید در راستای تامین اهداف … مرتفع شود

 • 1

  حامی پروژه

 • 2

  سازمان اجرایی

 • 3

  مدیر عملکردی

 • 4

  مشتری