1

کدامیک از موارد زیر نمونه ای از «هزینه کیفیت» را نشان می دهد؟

 • 1

  نظرسنجی از فروشندگان، تأمین کنندگان و پیمانکاران فرعی

 • 2

  ارزیابی شکایات مشتری

 • 3

  دوباره کاری

 • 4

  هزینه برون سپاری کالا و خدمات