1

رویدادها یا پیامدهای آتی که مطلوب هستند را می نامند

 • 1

  خطرات

 • 2

  فرصت ها

 • 3

  شگفتی ها

 • 4

  احتمالات