1

اگر ارزش کسب‌شده (EV) برابر با ۳۵۰ باشد و هزینه واقعی (AC) مساوی ۴۰۰ و ارزش برنامه‌ریزی‌شده (PV) برابر با ۳۲۵ باشد، انحراف هزینه یا CV چقدر خواهد بود؟

 • 1

  ۳۵۰

 • 2

  ۷۵-

 • 3

  ۴۰۰

 • 4

  ۵۰-