1

پس از شروع کار یک پروژه دیتاسنتر، مدیر تدارکات اطلاع می‌دهد که یکی از تأمین‌کنندگان کلیدی قادر به ادامه کار نیست و نمی‌تواند تجهیزات موردنظر را تأمین کند. مدیر پروژه با مراجعه به ثبت ریسک درمی‌یابد که برای این مورد برنامه‌ریزی نشده است. بهترین کاری که در این موقعیت باید انجام داد چیست؟

 • 1

  استفاده از ماتریس احتمال و اثر

 • 2

  انجام تحلیل کمی و کیفی ریسک‌ها

 • 3

  پیشنهاد اقدام پیشگیرانه

 • 4

  جست‌وجو برای یافتن یک تأمین‌کننده جدید برای تجهیزات موردنظر