1

مدیر یک پروژه ساختمانی در مرحله طراحی، متوجه شده است که احتمال دارد طرح تفصیلی شهر به‌گونه‌ای تغییر یابد تا ساختمان‌های مجاور به هم بتوانند از یک سیستم فاضلاب استفاده کنند. با این کار هم هزینه‌های احداث سیستم فاضلاب کم می‌شود و هم هزینه ماهانه استفاده از سیستم فاضلاب کاهش پیدا می‌کند. مدیر پروژه متوجه می‌شود که یکی از رقبا در حال گودبرداری زمین مجاور است. ازاین‌رو با آن‌ها تماس می‌گیرد تا بررسی کند آیا می‌توانند از طریق ایجاد یک سیستم متمرکز فاضلاب هزینه‌ها را کاهش داد. این یک نمونه از کدام‌یک از راهبردهای زیر است؟

 • 1

  کاهش

 • 2

  تسهیم

 • 3

  پذیرش

 • 4

  بهره‌برداری