1

در نظر بگیرید که در پروژه‌ای ذی‌نفعان شناسایی و برنامه مدیریت آنها نیز مشخص‌شده است. پروژه در درون فضای سازمان انجام می‌شود و اطلاع رسانی لازم نیز صورت پذیرفته است. هدف پروژه تعامل سازمان‌دهی دوباره واحد IT برای ارتقای تعامل با مشتریان است. حامی پروژه، معاون اجرایی سازمان است و مدیر IT از اینکه همه‌چیز به‌خوبی پیش می‌رود، خرسند است. بااین‌وجود مدیر پروژه متوجه می‌شود که مدیر ارشد امور مالی کل شرکت هرگز در نشست‌های برنامه‌ریزی حضور پیدا نمی‌کند. ازآنجا که این پروژه بر عملکرد کلی سازمان اثر می‌گذارد نیاز است که مدیران ارشد به‌نوعی در پروژه مشارکت داشته باشند. ازاین‌رو احساس می‌شود که مدیر ارشد امور مالی ممکن است یک ذی‌نفع ………………… باشد؟

 • 1

  مقاوم

 • 2

  ناآگاه

 • 3

  بدون نفع یا ضرر

 • 4

  راضی