1

«همایون شاملو» با مدیر پروژه درباره نحوه­ی انجام یک فعالیت خاص گفتگو می‌کند. پس از یک گفتگوی طولانی، مدیر پروژه می‌گوید: «همایون، به من لطف کن و برای آسودگی خاطر من، این کار را به این شیوه انجام بده». مدیر پروژه کدامیک از شیوه‌های حل تعارض را به‌کار برده است؟

 • 1

  تحکم

 • 2

  توافق

 • 3

  مدارا

 • 4

  مواجهه