1

……… نشان می‌دهد که در چه زمان و چه تعداد افراد به پروژه اضافه و از آن جدا می‌شوند.

 • 1

  نمودار (چارت) سازمانی پروژه

 • 2

  ماتریس تخصیص مسئولیت

 • 3

  برنامه مدیریت کارکنان

 • 4

  نمودار میله‌ای (هیستوگرام) منابع انسانی