1

مدیر پروژه، برون‌سپاری یک بخش از پروژه را بررسی می‌نماید. اگر شرکت بخواهد خودش کار را انجام دهد باید یک تیم فنی به هزینه کلی ۵۰ میلیون تومان استخدام شود و یک تیم پیاده سازی به مبلغ ماهانه ۱۲ میلیون تومان کار را انجام دهد. کمترین قیمت پیمانکاری که برای کل این کار دریافت شده، مبلغ ۱۹ میلیون تومان در ماه است. اگر زمان برآورد شده کل کار یک سال باشد، بهترین شیوه‌ای که می‌تواند انتخاب شود کدام گزینه است؟

 • 1

  پرداخت به پیمانکار برای انجام کار

 • 2

  انتخاب قرارداد از نوع زمان و مصالح (T&M)

 • 3

  برای کار قرارداد بسته نشود، تیم مهندسی استخدام شود و تیم اجرایی کار را انجام دهد.

 • 4

  قرارداد از نوع قیمت ثابت به قیمت ۱۸۰ میلیون تومان با پیمانکار برای انجام کار