1

مدیر پروژه، یک دستور تغییر از سوی کارفرما دریافت کرده است که بر برنامه زمان‌بندی پروژه تأثیری ندارد و اجرای آن نیز ساده است، نخستین اقدام مدیر پروژه چه می‌تواند باشد؟

 • 1

  چون کارفرما درخواست تغییر دارد، تغییر را در زودترین زمان ممکن اجرا کند.

 • 2

  با حامی پروژه (مدیرعامل یا مدیریت ارشد) برای دریافت مجوز اعمال تغییر تماس بگیرد.

 • 3

  به کمیته تغییر مراجعه کند.

 • 4

  اثر تغییر را بر دیگر بخش‌ها و محدودیت‌های پروژه ارزیابی نماید.