1
visibility

به‌عنوان یک مدیر پروژه‌ یک شرکت طراح صنعتی انتظار دارید که روی‌هم‌رفته ۵۵ میلیون تومان در پروژه جاری خود هزینه کنید. برنامه از ۶ نفر تشکیل‌شده است که به مدت ۴ هفته، هر هفته ۵ روز و هر روز ۸ ساعت کار می‌کنند. برابر با برنامه اعضای تیم باید کار هفته سوم را انجام داده باشند. وقتی میزان کار انجام‌شده را بررسی می‌کنید متوجه می‌شوید که آن‌ها تاکنون ۵۰ درصد کار را با هزینه‌ای برابر ۲۵ میلیون تومان تکمیل کرده‌اند. بر پایه این اطلاعات اعداد مربوط به ارزش کسب‌شده را محاسبه بفرمایید (میلیون تومان):

BAC =

AC =

PV =

EV =

BAC = 55

AC = 25

PV = 55 × (3/4) = 41.25

EV =  55 × 50% = 27.5