1
visibility

نگاهی به ارزش برنامه‌ریزی‌ شده و سپس ارزش کسب‌ شده بیندازید. آیا آن ارزشی که باید برابر برنامه حاصل می‌شد، به دست آمده است؟

  • بله

  • خیر

تاکنون باید 20 میلیون تومان از کار انجام می‌شد ولی تنها 16 میلیون تومان از آن انجام‌شده است. این بدان معنی است که کارفرما همه آنچه را که باید دریافت می‌کرده است، نگرفته است.