آزمون Agile تصادفی

این یک آزمون تصادفی از پرسش های Agile است که ترکیبی از ۳ سوال ثابت و ۴ سوال تصادفی است. آزمون برای گروه کاربران متقاضی Agile تعریف شده است.

مدت زمان
7 دقیقه
تکرار آزمون
نامحدود
سوالات
7

رتبه بندی

# نام رتبه درصد نمره
1 مدیریت پروژه حکیمانه ای ... 14% 1